Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / Bài 9 Microsoft Excel 2010 / Nội dung bài giảng Bài 9 Microsoft Excel 2010 trong ic3gs4

Nội dung bài giảng Bài 9 Microsoft Excel 2010 trong ic3gs4

Posted on

Nội dung bài giảng Bài 9 Microsoft Excel 2010 trong ic3gs4

Mục tiêu của bài bài Microsoft Excel 2010:

Thêm hoặc thay đổi các số và nhãn
Nhập các công thức căn bản
Quản lý các trang tính
Định dạng dữ liệu
Sắp xếp hoặc lọc dữ liệu
Tạo và thao tác với biểu đồ
Tùy chỉnh thiết lập trang

[pdf-embedder url=”http://nbpage.com/wp-content/uploads/2016/10/Bài-09_Excel.pdf”]

Tải về: TẠI ĐÂY

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top