Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / Bài 8 Microsoft Word 2010 / Nội dung bài giảng Bài 8 Microsoft Word 2010

Nội dung bài giảng Bài 8 Microsoft Word 2010

Posted on

Nội dung bài giảng Bài 8 Microsoft Word 2010 trong IC3GS4 – Mục tiêu bài giảng Bài 8 Microsoft Word 2010:

1.Nhập và chỉnh sửa văn bản

2.Di chuyển xung quanh văn bản

3.Tạo mới, lưu, đóng và mở các tệp tin

4.Lựa chọn loại văn bản xác định

5.Thay đổi chế độ hiển thị

6.Định dạng văn bản, các đoạn, hoặc trang

7.Tổ chức dữ liệu

8.Làm việc với hình ảnh trong tài liệu

9.Lưu vết các thay đổi và bình luận trong tài liệu

[pdf-embedder url=”http://www.nbpage.com/wp-content/uploads/2016/10/Bài-08_Word2.pdf”]

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top