Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / Bài 11 Microsoft Access (ic3gs4) / Nội dung bài giảng Bài 11 Microsoft Access trong ic3gs4

Nội dung bài giảng Bài 11 Microsoft Access trong ic3gs4

Posted on

Nội dung bài giảng Bài 11 Microsoft Access trong ic3gs4. Mục tiêu của bài:

  • Cơ sở dữ liệu là gì?
  • Làm thế nào có thể tạo, lưu, mở hoặc đóng cơ sở dữ liệu
  • Làm cách nào để tạo và chỉnh sửa các bản ghi?
  • Cách sử dụng các truy vấn đơn giản
  • Cách tạo và sử dụng các bản báo cáo

Chi tiết bài giảng:

[pdf-embedder url=”http://nbpage.com/wp-content/uploads/2016/10/Bai-11-Access.pdf” title=”Bai 11 Access”]

File Dữ liệu mẫu: Du_lieu_Access_mau

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top