Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / Bài 4 Control Panel (IC3GS4) / Một số thao tác thực hành cần chú ý với Control Panel (có hướng dẫn)

Một số thao tác thực hành cần chú ý với Control Panel (có hướng dẫn)

Posted on

Một số thao tác thực hành cần chú ý với Control Panel (có hướng dẫn) cho các Thầy cô đây nhé

1.Cài đặt ngày giờ.

−Start/Control Panel/Clock, Language and Region -> Set the Time and Date

2.Cài đặt thêm, xóa, gỡ bỏ mật khẩu người dùng.

−Start/Control Panel/User Account and Family Safety

3.Thêm tài khoản người dùng theo yêu cầu.

4.Bật, tắt tường lửa cho Windows

−Start/Control Panel/System and Security/Windows Firewall/Turn Windows Firewall On or Off

5.Bật Windows Defender.

−Start/Control Panel/ -> View/Large Icon/ è Windows Defender hoặc dùng cách Search từ khóa Windows Defender từ menu Start

6.Kiểm tra trạng thái bảo mật của máy tính sau đó bật tường lửa.

−Start/Control Panel/System and Security/Check Firewall Status à Bật Windows Firewall chọn Turn Windows Firewall On or Off

7.Bật hoặc tắt chế độ tự động cập nhật Windows, kiểm tra và cập nhật. Xem các bản Windows đã được cập nhật

−Start/Control Panel/System and Security à Windows Update

8.Xem các chương trình được cài đặt, gỡ bỏ chương trình theo yêu cầu

−Start/Control Panel/Programs/Unistall Programs

9.Xem các máy in đc cài đặt, Lựa chọn cài đặt máy in mặc định

−Start/Control Panel/Hardware and Sound/Devices and Printers è Chọn tên máy in, chuột phải chọn Set As Default printer

  1. Cài đặt thay đổi tốc độ chuột .

  – Start/Control Panel/Hardware and sound, Chọn View/Larges Icon,  Chọn Mouse à Thay đổi tốc độ (thuộc tính Speed) của chuột sang vị trí bất kỳ khác rồi chọn OK

  1. Thay đổi màn hình sang logo theo yêu cầu

  – Chuột phải Desktop, chọn Personalize, chọn Desktop Background

  – Chọn Di chuyển trỏ chuột vào từng hình ảnh để lấy tên Logo rồi chọn đúng tên Logo yêu cầu.

  1. Thay đổi chủ đề máy tính

  – Chuột phải Desktop, chọn Personalize, xem tên chủ đề và chọn đúng chủ đề yêu cầu.

  1. 13. Cài đặt chế độ bảo vệ màn hình.

  – Chuột phải Desktop, chọn Personalize, Chọn Screen Saver

  1. Xem các font chữ đã cài trong máy.

  – Start/Control Panel, chọn View/Large Icons chọn Fonts

  1. Xem các kết nối mạng đang được cài đặt với máy.

   – Start/Control Panel, chọn View/Large Icons chọn Network And Sharing Center

  1. Cài đặt bảo mật mạng/internet cho máy tính ở chế độ cao nhất

Start/Control Panel, chọn View/Large Icons chọn Internet Options, Chọn thẻ Security, Kéo vị trí ở Security Level lên vị trí Cao nhất

 

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top