Mẫu hợp đồng Thiết kế website, thiết kế phần mềm năm 2017 (chuẩn)

Mẫu hợp đồng Thiết kế website, thiết kế phần mềm năm 2017 (chuẩn). Được cập nhật mới nhất năm 2017, đây là Hợp đồng thiết kế website (thiết kế phần mềm) mà công ty chúng tôi đã thực hiện cho một đơn vị ở Ninh Bình. Mẫu hợp đồng chi tiết như bên dưới.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ PHẦN MỀM ÔN THI IC3 TRỰC TUYẾN
SỐ: 1/2017-TKWTUV

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực ngày 01/01/2017;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội 11 thông qua ngày 14/06/2005;

– Căn cứ nghị định số 51/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ;

– Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính viễn thông ngày 07/9/2002 của Chủ tịch nước CHXHCNVN;

– Căn cứ yêu cầu của ………………………………………….. và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH TM & XD Tân Uy Vũ.

 

Hôm nay, ngày  4  tháng 1 năm 2017

Chúng tôi gồm có:

Bên A: ………………………………………………………………………..

Người đại diện: ……………………………….               Chức vụ: ………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………                                  Fax: ……………………………….

Mã đơn vị QHNS: ……………..                             MST: ………………………………

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………

Bên B: CÔNG TY TNHH TM & XD TÂN UY VŨ 

Người đại diện: Ông Mai Văn Cương                      Chức vụ: Giám đốc

Địa điểm: Số 29/473, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tuệ Tĩnh, P.Nam Thành, TP.Ninh Bình

Điện thoại: 0906.16.246

Tài khoản số: 3307 201 0015 11 tại Ngân Hàng Nông nghiệp & PTNT Huyện Yên Mô

Sau khi bàn bạc và trao đổi, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Nhằm Đào tạo tin học cho giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh, sinh viên có đủ năng lực, trình độ quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo tiêu chí của trường nghề chất lượng cao đạt trình độ tin học IC3. Bên A đồng ý thuê bên B các dịch vụ dưới đây:

STT Nội dung Mô tả Chi phí (VND)
1 Thiết kế phần mềm Ôn thi IC3 trực tuyến –         – Thiết kế và cài đặt website theo mẫu và có đầy đủ các chức năng theo yêu cầu cầu, chi tiết như Phụ lục 1 15.000.000
2 Bảo trì, sao lưu phần mềm – Bảo trì, sao lưu dữ liệu theo định kỳ Miễn phí
3 Hướng dẫn sử  dụng phần mềm – Hướng dẫn cập nhật nội dung và sử dụng các chức năng. Miễn phí
Tổng cộng: 15.000.000

Chi phí bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn (đã bao gồm VAT)

Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày 4/1/2017 đến ngày 18/1/2017

Điều 2: HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG, GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THỜI GIAN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Hình thức hợp đồng, giá trị hợp đồng

– Hình thức hợp đồng: trọn gói

– Giá trị hợp đồng là: 15.000.000 đồng Mười lăm triệu đồng chẵn, đã bao gồm thuế VAT.

2.2. Thời gian thanh toán:

Bên A thanh toán cho Bên B 100% tổng trị giá hợp đồng ngay sau khi có biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và được thẩm định về chất lượng và số lượng người học, ôn thi đạt kết quả cao.

2.3. Phương thức thanh toán:

– Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau thanh toán bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn tài chính cho bên A.

Điều 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI  BÊN CỦA MỖI BÊN

3.1. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên A

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu dữ liệu cần thiết theo bản đăng ký, cho bên B.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn cho bên B.

– Bên A Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và bài viết trên website của bên A theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.

– Yêu cầu bên B thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã nêu trên.

3.2. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên B

– Thực hiện các công việc theo đúng tiến độ đã thống nhất

– Thực hiện sửa lại các lỗi phát sinh cho hoàn chỉnh trong quá trình bên B tiến hành chạy thử.

– Bên B có trách nhiệm thực hiện tối ưu bảo mật phần mềm. Trong quá trình hoạt động nếu có lỗi về bảo mật bên B sẽ chịu trách nhiệm phục hồi lại, đảm bảo phầm mềm luôn hoạt động tốt.

– Bảo quản và bàn giao lại cho bên A các tài liệu, dữ liệu được giao để thực hiện công việc, sau khi công việc hoàn thành phải bàn giao lại cho bên A tài khoản quản trị phần mềm, và mã nguồn của phần mềm.

– Xuất hóa đơn tài chính cho bên A ngay sau khi bên A thanh toán cho bên B.

ĐIỀU 4: NGHIỆM THU

Hai bên sẽ lập Biên bản nghiệm thu Website khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:
– Website đã được thiết kế đúng mẫu và đầy đủ chức năng như thỏa thuận được thống nhất giữa hai bên.

– Nếu Bên A có yêu cầu phát sinh hoặc chỉnh sửa thêm, ngoài những phần đã nghiệm thu, ngoài phạm vi công việc và ngoài thời gian và nội dung bảo hành chính đã được hai bên thỏa thuận trước, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thời gian và chi phí thực hiện.

Điều 5: BÀN GIAO, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ

Trong vòng 15 ngày kể từ khi bên B bàn giao phần mềm đã thiết kế cho bên A, Bên B phải hướng dẫn cho nhân viên của bên A phương pháp sử dụng, khai thác và quản lý thành thạo.

Bào hành phần mềm trong toàn thời gian sử dụng phần mềm cho bên A.

Điều 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị.

– Hợp đồng này được lập thành 02 bản gốc, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B


 

PHỤ LỤC 1

CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

1. Các tính năng chính của phần mềm

– Phần mềm phát triển theo hướng mở, dễ bảo trì và phát triển thêm các module mới;

– Có khả năng mở rộng ngôn ngữ;

– Cho phép quản trị viên dễ dàng thay đổi giao diện, menu;

– Thống kê số người online, truy cập;

– Phần mềm chạy ổn định trên mọi trình duyệt website hiện nay;

– Chạy ổn định với 1000 lượt truy cập đồng thời;

– Tự động sao lưu, backup dữ liệu trên server;

– Tối ưu bài viết, hình ảnh, đường dẫn….

2. Với quản trị viên cấp 1 (Quản trị phần mềm)

– Thêm mới, xóa bỏ nhân viên quản trị khác;

– Quản lý được tài khoản, mật khẩu của quản trị khác;

– Quản lý danh mục bài viết theo các chuyên mục;

– Thêm mới, thay đổi, xóa bỏ bài viết và các danh mục trên website;

– Quản lý hình ảnh, video giảng dạy, ôn thi…

3. Quản trị viên cấp 2

– Thêm mới bài viết: đăng bài, sửa bài;

– Cập nhật câu hỏi trắc nghiệm cho từng module và cho cả chương trình;

– Phản hồi với người dùng.

4. Với người dùng (người học)

– Xem được các bài viết ôn luyện thi ic3 (theo từng bài trong giáo trình), tìm kiếm bài viết theo tiêu đề dễ dàng;

– Đăng nhập vào ôn luyện trắc nghiệm IC3 theo từng module và theo chương trình;

– Cho phép cập nhật, sửa đổi các câu hỏi trắc nghiệm trong từng module và cho cả chương trình (gồm 3 module);

– Hệ thống cho phép thống kê điểm, thống kê chi tiết kết quả của từng bài thi theo từng câu hỏi, thống kê người đỗ, người trượt

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thiết kế website tại Ninh Bình, SEO web Ninh Bình

Lắp camera tại Ninh Bình 

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình