Home / Dịch vụ / Xây dựng / Khảo sát xây dựng, khảo sát địa hình, địa chất

Khảo sát xây dựng, khảo sát địa hình, địa chất

Posted on

Công ty TNHH TM & XD Tân Uy Vũ, nhận Khảo sát xây dựng: khảo sát địa hình, địa chất tại Ninh Bình, các tỉnh lân cận và trên toàn quốc. Nội dung của Khảo sát xây dựng: khảo sát địa hình, địa chất gồm có:
Khảo sát địa hình:
– Định tọa độ, cao độ các mốc ranh khu đất theo vị trí do Chủ đâu tư chỉ dẫn;
– Đo cao độ hiện trạng, địa hình, địa vật trong phạm vi khu đất;
– Lập bản đồ hiện trạng cao độ tỷ lệ 1/500;
– Xác định vị trí, cao độ tim đường hiện hữu tại khu vực liên quan;
– Khảo sát các hệ thống hạ trầng kỹ thuật, các điểm đấu nối cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, cấp điện.
Khảo sát địa chất:
Các số liệu khảo sát địa chất đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thiết kế và liên quan trực tiếp đến độ ổn định, tính bền vững cũng như kinh phí đầu tư xây dựng công trình. Các nội dung chính của công tác khảo sát địa chất bao gồm:
– Khoan các hố khảo sát để lấy mẫu;
– Lấy mẫu thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất (cứ 2m đất một mẫu);
– Thử nghiệm các thông số SPT tại hiện trường (2m/điểm);
– Thí nghiệm mẫu nước ngầm trong đất (1 mẫu);
– Lập các bản vẽ mặt cắt và hồ sơ báo cáo địa chất công trình.

Khảo sát xây dựng khảo sát địa hình, địa chất
Khảo sát xây dựng khảo sát địa hình, địa chất
Khảo sát xây dựng, khảo sát địa hình, địa chất
Khảo sát xây dựng, khảo sát địa hình, địa chất

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top