Home / Hỏi - đáp / Thiết kế website / Hàm translate trong woocommerce

Hàm translate trong woocommerce

Posted on

Hàm translate từ tiếng anh sang tiếng việt trong woocommerce rất hay được sử dụng khi sử dụng plugins woocommerce, để sử dụng các bạn hãy copy hàm sau đây vào file function.php nhé:

function my_text_strings($translated_text, $text, $domain) {
switch ($translated_text) {
case 'Related Products' :
$translated_text = __('Các sản phẩm liên quan khác', 'woocommerce'); break;
case 'Details' :
$translated_text = __('Chi tiết', 'woocommerce');
break;
case 'Product Description' :
$translated_text = __('Mô tả', 'woocommerce'); break;
}
return $translated_text;
}
add_filter('gettext', 'my_text_strings', 20, 3);

Mọi thắc mắc về kiến thức lập trình web và SEO web các bạn hãy liên hệ với chúng tôi:

Vũ Ánh Dương – 0906.116.246

Thiết kế web Ninh Bình – SEO web Ninh Bình – CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1 NINH BÌNH

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top