Giới thiệu về vị trí quảng cáo và Xếp hạng quảng cáo

Để Cách tăng thứ hạng quảng cáo google adwords hiệu quả SEO WEB NBpage.Com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc về vị trí quảng cáo và Xếp hạng quảng cáo của Google Adwords.

Vị trí quảng cáo là thứ tự của quảng cáo so với các quảng cáo khác trong kết quả phiên đấu giá. Ví dụ: vị trí quảng cáo “1” có nghĩa là quảng cáo là quảng cáo đầu tiên được hiển thị, không có quảng cáo nào khác đứng trước. Vị trí quảng cáo “2” là quảng cáo thứ hai được hiển thị, v.v.

Lưu ý rằng vị trí quảng cáo không nhất thiết là vị trí của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm. Ví dụ: vị trí quảng cáo “1” không nhất thiết có nghĩa là quảng cáo của bạn nằm phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền. Đây có thể là vị trí quảng cáo của bạn nếu không có quảng cáo nào phía trên kết quả tìm kiếm và quảng cáo của bạn là quảng cáo đầu tiên được hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền. Tương tự, vị trí quảng cáo 2 chỉ có nghĩa là theo thứ tự thì bạn là quảng cáo thứ hai được hiển thị và trong thực tế đối với quảng cáo văn bản, bạn có thể nằm ở vị trí thứ hai phía trên kết quả tìm kiếm hoặc ở vị trí đầu tiên bên dưới trong kết quả tìm kiếm (nếu quảng cáo đầu tiên nằm phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) hoặc ở vị trí thứ hai bên dưới trong kết quả tìm kiếm (nếu quảng cáo đầu tiên cũng nằm bên dưới trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền).

Bạn có thể xem nếu tính trung bình thì quảng cáo của bạn xuất hiện ở vị trí như thế nào so với các quảng cáo khác bằng cách xem chỉ số vị trí trung bình.

Bạn có thể xem vị trí quảng cáo của mình đang hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm, bằng cách xem các chỉ số hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối của bạn.

Mẹo

Trên Mạng tìm kiếm, nếu muốn hiểu vị trí của quảng cáo trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP), bạn có thể sử dụng các chỉ số tỷ lệ phần trăm hiển thị hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối “% hiển thị (hàng đầu tuyệt đối)” và “% hiển thị (hàng đầu)”. Nếu muốn đặt giá thầu cho vị trí trên trang, bạn có thể sử dụng các chỉ số tỷ lệ hiển thị hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối “IS hàng đầu tuyệt đối trên Mạng tìm kiếm” và “IS hàng đầu trên Mạng tìm kiếm”. Để thực hiện điều này, bạn có thể sử dụng chiến lược giá thầu Tỷ lệ hiển thị mục tiêu với tùy chọn nhắm mục tiêu vị trí hàng đầu hoặc hàng đầu tuyệt đối trên trang. Bạn không nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu theo vị trí trung bình bởi vì, đôi khi, vị trí trung bình có thể giảm khi giá thầu tăng. Điều này xảy ra vì đôi khi, giá thầu cao hơn sẽ để cho bạn tham gia các phiên đấu giá cạnh tranh hơn ở vị trí kém hơn.
Tăng vị trí quảng cáo Google Adwords
Tăng vị trí quảng cáo Google Adwords

Cách xác định vị trí quảng cáo để Tăng thứ hạng Quảng cáo Google Adwords

Phiên đấu giá quảng cáo là cách Google quyết định quảng cáo nào hiển thị và quảng cáo được đặt ở vị trí nào.

Google Ads tính Xếp hạng quảng cáo cho mọi quảng cáo trong phiên đấu giá. Xếp hạng quảng cáo xác định vị trí quảng cáo của bạn và xác định xem liệu quảng cáo có hoàn toàn đủ điều kiện để hiển thị hay không. Nhìn chung, quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo cao nhất sẽ hiển thị ở vị trí hàng đầu và quảng cáo có xếp hạng cao thứ hai hiển thị ở vị trí thứ hai (giả sử các quảng cáo đều đạt ngưỡng tương ứng) và tiếp tục như vậy.

Hãy xem tóm tắt sơ lược về 5 yếu tố của Xếp hạng quảng cáo:

 1. Giá thầu – Khi bạn đặt giá thầu, bạn cho Google Ads biết số tiền tối đa bạn sẵn lòng trả cho một lần nhấp lên quảng cáo của mình. Số tiền thực tế cuối cùng bạn phải trả thường ít hơn và bạn có thể thay đổi giá thầu của mình bất cứ lúc nào.
 2. Chất lượng quảng cáo và trang đích – Google Ads cũng xem xét mức độ phù hợp và hữu ích của quảng cáo và trang web mà quảng cáo liên kết cho người sẽ xem quảng cáo. Đánh giá của chúng tôi về chất lượng quảng cáo của bạn được tóm tắt trong Điểm chất lượng. Bạn có thể theo dõi và tìm cách cải thiện Điểm chất lượng trong tài khoản Google Ads của mình.
 3. Ngưỡng Xếp hạng quảng cáo – Để giúp đảm bảo quảng cáo có chất lượng cao, chúng tôi đã đặt các ngưỡng tối thiểu mà quảng cáo phải đạt được để hiển thị ở một vị trí quảng cáo cụ thể.
 4. Bối cảnh tìm kiếm của người đó – Ngữ cảnh cũng quan trọng với đấu giá quảng cáo. Khi tính Xếp hạng quảng cáo, chúng tôi xem xét các cụm từ tìm kiếm mà người đó đã nhập, vị trí của người đó vào thời điểm tìm kiếm, loại thiết bị họ đang sử dụng (ví dụ: thiết bị di động hoặc máy tính để bàn), thời gian tìm kiếm, tính chất của cụm từ tìm kiếm, các quảng cáo khác và kết quả tìm kiếm hiển thị trên trang cũng như các tín hiệu và thuộc tính người dùng khác.
 5. Tác động dự kiến từ các tiện ích quảng cáo của bạn và các định dạng quảng cáo khác – Khi bạn tạo quảng cáo, bạn có tùy chọn để thêm thông tin bổ sung cho quảng cáo của mình, như số điện thoại hoặc thêm liên kết đến các trang cụ thể trên trang web của bạn. Những thông tin này được gọi là tiện ích quảng cáo. Google Ads ước tính mức độ ảnh hưởng của các tiện ích và các định dạng quảng cáo khác bạn sử dụng đối với hiệu suất quảng cáo của bạn.

Ví dụ

Giả sử năm nhà quảng cáo đang cạnh tranh cho tối đa bốn vị trí quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Xếp hạng quảng cáo tương ứng của mỗi nhà quảng cáo là 80, 50, 30, 10 và 5 chẳng hạn.

Nếu giả sử Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm là 40, thì chỉ có hai nhà quảng cáo đầu tiên (với Xếp hạng quảng cáo là 80 và 50) vượt qua ngưỡng tối thiểu và hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm.

Nếu Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm là 8, thì hai trong số ba nhà quảng cáo còn lại (với Xếp hạng quảng cáo là 30 và 10) sẽ hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm. Nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 5 không đáp ứng Xếp hạng quảng cáo tối thiểu và do đó sẽ không hiển thị.

Đối với chỉ số vị trí trung bình, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 80 (ở vị trí đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm) sẽ có được vị trí 1, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 50 (ở vị trí thứ hai phía trên kết quả tìm kiếm) sẽ có được vị trí 2, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 30 (ở vị trí đầu tiên bên dưới trong kết quả tìm kiếm) sẽ có được vị trí 3 và nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 10 (ở vị trí thứ hai bên dưới trong kết quả tìm kiếm) sẽ có được vị trí 4. Do đó, “Vị trí” là thứ tự của nhà quảng cáo trong phiên đấu giá, không phải vị trí cụ thể trên trang kết quả tìm kiếm. Vì vậy, mặc dù hai trong số bốn vị trí quảng cáo có sẵn phía trên kết quả tìm kiếm (các vị trí ngay bên dưới các nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo là 80 và 50) vẫn trống, nhưng hai nhà quảng cáo tiếp theo trong bảng xếp hạng (các nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo là 30 và 10) sẽ nhận các vị trí 3 và 4 khi tính vị trí trung bình.

Vi tri Quang Cao
Vi tri Quang Cao

Đối với các chỉ số hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 80 (ở vị trí đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm) sẽ có được 1 lần hiển thị tính cho cả hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 50 (ở vị trí thứ hai phía trên kết quả tìm kiếm) sẽ có được 1 lần hiển thị ở vị trí hàng đầu và nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 30 (ở vị trí đầu tiên bên dưới trong kết quả tìm kiếm) sẽ có được 0 lần hiển thị ở vị trí hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối và nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 10 (ở vị trí thứ hai bên dưới trong kết quả tìm kiếm) cũng vậy.

Xếp hạng quảng cáo Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu tuyệt đối Số lần hiển thị ở vị trí hàng đầu Vị trí trung bình % hiển thị (hàng đầu tuyệt đối) % hiển thị (hàng đầu)
Nhà quảng cáo A 80 1 1 1 100% 100%
Nhà quảng cáo B 50 0 1 2 0% 100%
Nhà quảng cáo C 30 0 0 3 0% 0%
Nhà quảng cáo D 10 0 0 4 0% 0%

 

Để cải thiện tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu và hàng đầu tuyệt đối của bạn trên trang kết quả tìm kiếm, bạn có thể:

 • Cải thiện chất lượng quảng cáo và trải nghiệm trang đích của bạn
 • Tăng giá thầu của bạn

Quảng cáo tốt hơn có nghĩa là Xếp hạng quảng cáo tốt hơn

Mỗi lần người nào đó thực hiện một tìm kiếm kích hoạt quảng cáo cạnh tranh trong phiên đấu giá, chúng tôi sẽ tính Xếp hạng quảng cáo. Tính toán này kết hợp giá thầu của bạn, chỉ số tỷ lệ nhấp dự kiến tại thời điểm đấu giá, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích, trong số các yếu tố khác. Để xác định các thành phần chất lượng tại thời điểm đấu giá, chúng tôi xem xét một số yếu tố khác. Bằng cách cải thiện các yếu tố sau, bạn có thể giúp cải thiện các thành phần chất lượng của Xếp hạng quảng cáo:
 • Tỷ lệ nhấp dự kiến của quảng cáo: Chỉ số này một phần dựa trên số lần nhấp và số lần hiển thị trước đây của quảng cáo (có điều chỉnh cho các yếu tố như vị trí quảng cáo, tiện ích và các định dạng khác có thể đã ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của quảng cáo mà người nào đó đã nhấp vào trước đó)
 • Mức độ phù hợp của quảng cáo đối với nội dung tìm kiếm: Quảng cáo của bạn phù hợp như thế nào với thông tin mà một người tìm kiếm
 • Chất lượng của trang đích: Trang của bạn có liên quan, rõ ràng và dễ điều hướng như thế nào

Lý do chất lượng quảng cáo quan trọng

Các thành phần chất lượng của Xếp hạng quảng cáo được sử dụng theo một vài cách khác nhau và có thể ảnh hưởng đến những điều sau:
 • Tính đủ điều kiện tham gia đấu giá quảng cáo: Các số đo chất lượng quảng cáo của chúng tôi giúp xác định các ngưỡng Xếp hạng quảng cáo cho quảng cáo của bạn và do đó, xác định xem quảng cáo của bạn đủ điều kiện để xuất hiện hay không.
 • Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế: Quảng cáo có chất lượng cao hơn thường có thể dẫn đến CPC thấp hơn. Điều đó có nghĩa là bạn trả ít hơn cho mỗi nhấp chuột khi quảng cáo của bạn có chất lượng cao hơn.
 • Vị trí quảng cáo: Quảng cáo có chất lượng cao hơn thường dẫn đến vị trí quảng cáo cao hơn, có nghĩa là chúng có thể hiển thị cao hơn trên trang.
 • Tính đủ điều kiện đối với tiện ích quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác: Xếp hạng quảng cáo xác định quảng cáo của bạn có đủ điều kiện để được hiển thị với các tiện ích quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác như liên kết trang web hay không.
Nhìn chung, quảng cáo có chất lượng cao hơn thường sẽ có chi phí thấp hơn cũng như vị trí quảng cáo tốt hơn và quảng cáo thành công hơn. Hệ thống Google Ads hoạt động tốt nhất cho mọi đối tượng, nhà quảng cáo, khách hàng, nhà xuất bản và Google, khi những quảng cáo chúng tôi hiển thị phù hợp và sát với thông tin mà khách hàng đang tìm kiếm.

Tham khảo thêm tại Website: Thiết kế website tại Hà Nam, SEO Web Hà Nam

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình