Giáo trình Thống kê xã hội

Giáo trình Thống kê xã hội, Biên soạn Giáo trình Thống kê xã hội của Vũ Ánh Dương – Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình biên soạn và chỉnh sửa, xin được chia sẻ với độc giả. Đây là giáo trình Thống kê xã hội dành cho các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề nghề Công tác xã hội, giới thiệu sơ qua về giáo trình thống kê xã hội.

Ngày nay, thống kê được coi là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan  trọng, có vai trò cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch, chiến lược và chính sách phát triển kinh tế – xã hội ngắn hạn và dài hạn, trong phạm vi một lĩnh vực hay toàn bộ nền kinh tế, trong phạm vi một xã hay quốc gia. Đồng thời, các con số thống kê cũng là n hững cơ sở quan trọng nhất để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch, chiến lược và các chính sách đó. Trên giác độ quản lý vi mô, thống kê không những có vai trò đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong xã hội, mà còn phải xây dựng, cung cấp các phương pháp phân tích đánh giá về mặt lượng các hoạt động kinh tế – xã hội của các tổ chức, đơn vị.

Nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề Công tác xã hội. Chúng tôi đã tiến hành biên soạn cuốn sách này làm tài liệu học tập cho các lớp đào tạo nghề Công tác xã hội.

Giáo trình được biên soạn  theo Chương trình môn học Thống kê xã hội đã được phê duyệt. Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của thống kê xã hội

Chương 2: Quá trình nghiên cứu của thống kê

Chương 3: Các mức độ của hiện tượng kinh tế – xã hội

Chương 4: Nghiên cứu sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hội

Chương 5: Phương pháp chọn mẫu

Đây là giáo trình biên soạn lần đầu tiên vì vậy không tránh khỏi những thiếu sót, tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học, nhà quản lý và  đông đảo bạn đọc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Vũ Ánh Dương, điện thoại: 0906 116 246 để biết thêm chi tiết. xin cảm ơn, thảm khảo thêm tại các bài viết: SEO web Ninh Bình

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình