Home / Hỏi - đáp / Máy in / Định Cấu Hình Cài Đặt Ethernet [Máy in LBP 151dw]

Định Cấu Hình Cài Đặt Ethernet [Máy in LBP 151dw]

Posted on

Định Cấu Hình Cài Đặt Ethernet

Ethernet là tiêu chuẩn để giao tiếp dữ liệu trong LAN. Bạn có thể thiết lập chế độ truyền thông (Bán Song Công/Song Công Hoàn Toàn) và loại Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). Cài đặt mặc định của hãng, chế độ truyền thông và loại Ethernet sẽ được phát hiện tự động. Thông thường có thể sử dụng cài đặt Ethernet như nguyên trạng, ngoài ra có thể sử dụng quy trình sau để chỉ định cài đặt bằng tay nếu cần.
1
Khởi động Remote UI và đăng nhập vào Chế Độ Quản Lý Hệ Thống. Khởi động Remote UI
2
Bấm [Settings/Registration].
3
Bấm [Network Settings]  [Ethernet Driver Settings].
4
Bấm [Edit].
5
Hủy chọn hộp kiểm tra [Auto Detect] sau đó định cấu hình cài đặt Ethernet.
[Auto Detect]
Hủy chọn hộp kiểm tra để định cấu hình cài đặt Ethernet bằng tay. Chọn hộp kiểm tra để tự động phát hiện cài đặt Ethernet.
[Communication Mode]
Chọn chế độ truyền thông Ethernet.
[Half Duplex]
Gửi và nhận dữ liệu truyền thông lần lượt. Chọn cài đặt này khi máy kết nối với thiết bị mạng sử dụng giao thức bán song công.
[Full Duplex]
Gửi và nhận dữ liệu truyền thông cùng lúc. Sử dụng cài đặt này cho hầu hết môi trường.
[Ethernet Type]
Chọn [10BASE-T] hoặc [100BASE-TX] cho loại Ethernet.
6
Bấm [OK].
Định Cấu Hình Cài Đặt Ethernet [Máy in LBP 151dw]
Định Cấu Hình Cài Đặt Ethernet [Máy in LBP 151dw]
Định Cấu Hình Cài Đặt Ethernet [Máy in LBP 151dw]
Định Cấu Hình Cài Đặt Ethernet [Máy in LBP 151dw]
Định Cấu Hình Cài Đặt Ethernet [Máy in LBP 151dw]

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top