Câu lệnh cơ bản trong Server Ubuntu

Thiết kế web Ninh Bình – Câu lệnh cơ bản trong Server Ubuntu. Tóm tắt, những câu lệnh cơ bản cài đặt wordpress trong server ubuntu, quản lý file, PHPadmin trong server ubuntu và một số câu lệnh hay sử dụng trong Server Ubuntu:

– Chú ý: các bạn phải cài đặt password cho root bằng lệnh:

sudo passwd root

– Rồi sau đó đăng nhập vào Server Ubuntu với quyền cao nhất nhé:
sudo -s

– Script cài đặt Website lên Server Ubuntu (các cài đặt wordpress lên server Ubuntu)

sudo apt-get install python-software-properties
wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee
ee stack install –nginx –php –mysql –postfix –wpcli –phpmyadmin –utils –admin

– Sau khi cài đặt xong Script, thì tiến hành cài đặt wordpress cho Domain vào server ubuntu trên bằng lệnh

ee site create nbpage.com –wpfc –pagespeed

– Một số lênh liên quan đến cài đặt wordpress trong server ubuntu:

+ Import cơ sở dữ liệu (thay data.sql bằng data của domain đã cài trong server, thường có dạng: domainname_phần mở rộng, ví dụ: dantri_vn.sql hoặc docbao_com.sql)

wp db import data.sql –allow-root

+ Truy cập vào thư mục của domain đã cài đặt trong server ubuntu:

ee site cd domain

+ Tải file .zip và giải nén file .zip trong server ubuntu:

Tải file: wget filelink
Cài đặt ứng dụng zip trong ubuntu: sudo apt-get install zip
Cài đặt unzip trong server ubuntu: sudo apt-get install unzip
Sau đó giải nén file .zip trong ubuntu bằng lệnh: unzip file.zip

+ Phân quyền lại cho thư mục trong Ubuntu:

chown -R www-data:www-data /var/www/nbpage.com

+ Cài đặt Admin và PHPadmin trong server ubuntu:

ee stack install –utils –phpmyadmin

+ Xem nội dung của một file nào đó:

cat filename

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

SEO WEB NINH BÌNH

Vũ Ánh Dương

Điện thoại: 0906.116.246

 

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình