Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / "Bài 9 Microsoft Excel 2010"

Bài 9 Microsoft Excel 2010

Các thao tác thực hành Bài 9 Microsoft Excel 2010

Các thao tác thực hành Bài 9 Microsoft Excel (có hướng dẫn): 1.Sử dụng  Microsoft Excel để hiển thị trợ giúp “Document  File formats” được hỗ trợ trong Excel (Không sử dụng  phím F1) -Mở Microsoft Excel Help từ trên thanh Ribbon; -Chọn File conversion and compatibility chọn File Format that are supported in Excel 2. Chuyển sang file Excel đã mở tên book2 (Không sử dụng ALT+TAB, ALT+ESC...
Xem tiếp

Nội dung bài giảng Bài 9 Microsoft Excel 2010 trong ic3gs4

Nội dung bài giảng Bài 9 Microsoft Excel 2010 trong ic3gs4 Mục tiêu của bài bài Microsoft Excel 2010: Thêm hoặc thay đổi các số và nhãn Nhập các công thức căn bản Quản lý các trang tính Định dạng dữ liệu Sắp xếp hoặc lọc dữ liệu Tạo và thao tác với biểu đồ Tùy chỉnh thiết lập trang [pdf-embedder url="http://nbpage.com/wp-content/uploads/2016/10/Bài-09_Excel.pdf"] Tải về: TẠI ĐÂY
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình