Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / "Bài 7 Các tính năng phổ biến (ic3gs4)"

Bài 7 Các tính năng phổ biến (ic3gs4)

Video Bài 7 – Các tính năng phổ biến

Video Bài 7 - Các tính năng phổ biến. Trong video này các thầy cô sẽ được nghiên cứu các nội dung sau: Giao diện và các tính năng tương tự trên màn hình giữa các ứng dụng Khởi động hoặc thoát khỏi chương trình Microsoft Office Cách sử dụng và tùy chỉnh thanh công cụ truy xuất nhanh (Quick Access Toolbar) Sử dụng các lệnh và điều hướng trên Ribbon Cách điều hướng xung quanh màn hìn...
Xem tiếp

Các câu hỏi thao tác Bài 7- Các tính năng phổ biến trong IC3GS4

Tổng hợp Các câu hỏi thao tác Bài 7- Các tính năng phổ biến trong IC3GS4 1. Mở các chương trình trong nhóm Microsoft Office theo 4 cách. 2. Thu nhỏ, mở rộng Ribbon. 3. Mở hậu trường của cửa sổ. - Chọn thẻ Ribbon File 4. Mở Dialog box launcher của nhóm Page Setup - Chọn Thẻ Page Layout -> ở nhóm Page Setup, chọn biểu tượng 5. Lưu các tài liệu theo yêu cầu (File/Save as/ … yê...
Xem tiếp

Bài tập tương tác Bài 7 Các tính năng phổ biến (ic3gs4)

Bài tập tương tác Bài 7 Các tính năng phổ biến (ic3gs4) bằng tiếng anh nên các thầy cô chịu khó luyện nhé! [kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="http://content.ccilearning.com/7314-1-00-00/Interactive%20Quizzes/7314%20L7%20Common%20Features.swf" width="400" height="300" targetclass="flashmovie"] [/kml_flashembed] Liên hệ: Thiết kế web Ninh Bình
Xem tiếp

Nội dung bài giảng Bài 7 Các tính năng phổ biến (ic3gs4)

Nội dung bài giảng Bài 7 Các tính năng phổ biến (ic3gs4) - Bài giảng ic3gs4 Mục tiêu Bài 7 gồm: Giao diện và các tính năng tương tự trên màn hình giữa các ứng dụng Khởi động hoặc thoát khỏi chương trình Microsoft Office Cách sử dụng và tùy chỉnh thanh công cụ truy xuất nhanh (Quick Access Toolbar) Sử dụng các lệnh và điều hướng trên Ribbon Cách điều hướng xung quanh màn hình ...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình