Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / "Bài 2 Tập tin và thư mục (ic3gs4)"

Bài 2 Tập tin và thư mục (ic3gs4)

Bài 2 Tập tin và thư mục (ic3gs4), Nội dung, mục tiêu, bộ câu hỏi trắc nghiệm của Bài 2 ic3gs4

12 câu hỏi thực hành Bài 2. Tập tin và thư mục (Học IC3GS4)

Thiết kế web Ninh Bình, SEO WEB Ninh Bình, Lắp Camera Ninh Bình liên hệ: Vũ Ánh Dương (0906.116.246) Tổng hợp: 12 câu hỏi thực hành Bài 2. Tập tin và thư mục (Học IC3GS4) 1. Thực hành các nút Minimize, Maximize, Restore Down, Close; 2. Di chuyển cửa sổ; 3. Thay đổi kích thước của cửa sổ; 4. Sử dụng thanh cuốn (Scroll Bar); 5. Tạo thư mục, đặt tên, đổi tên thư mục; 6. Sao chép,...
Xem tiếp

14 Câu hỏi trắc nghiệm tương tác Bài 2 Tập tin và thư mục (ENG)

14 Câu hỏi trắc nghiệm tương tác Bài 2 Tập tin và thư mục bằng Tiếng Anh cho các thầy cô nghiên cứu thêm nhé... In this lesson you were introduced to the common tasks associated with managing files and folders, including how to create folders, select items, and then copy or move these items to different locations. Managing Microsite Data Files Data files have been provided in one folder f...
Xem tiếp

22 Câu hỏi trắc nghiệm Bài 2 Tập tin và thư mục

Tuyển tập Bộ 22 Câu hỏi trắc nghiệm IC3GS4 của Bài 2 Tập tin và thư mục, các thầy cô Test Tại đây Và có thể tham khảo thêm Nội dung bài giảng của Bài 2 Tập tin và thư mục TẠI ĐÂY Mọi chi tiết xin liên hệ: Thiết kế web Ninh Bình, SEO web Ninh Bình
Xem tiếp

Nội dung bài giảng Bài 2 Tập tin và thư mục

Nội dung bài giảng Bài 2 Tập tin và thư mục trong IC3GS4 Mục tiêu của bài: Cách làm việc với một cửa sổ điển hình Thế nào là tập tin hoặc thư mục Lựa chọn các tập tin hoặc thư mục Sao chép hoặc di chuyển các tập tin hoặc thư mục Thay đổi cách quan sát các ổ đĩa, tập tin hay thư mục Cách tạo, tùy biến hay thay đổi các thuộc tính của một thư mục Đổi tên tập tin hay thư mục ...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình