Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / "Bài 1 IC3GS4"

Bài 1 IC3GS4

15 câu hỏi thực hành Bài 1 Hệ điều hành (ôn thi ic3)

Tổng hợp 15 câu hỏi thực hành Bài 1 Hệ điều hành (ôn thi ic3): 1.Làm thế nào để khóa thanh Taskbar? 2.Làm thế nào để có thể thay đổi vị trí của thanh Taskbar? 3.Tùy chỉnh các thuộc tính của thanh Taskbar như thế nào? 4.Thay đổi múi giờ của hệ thống như thế nào? 5.Tùy chỉnh (điều khiển) những biểu tượng hệ thống như thế nào? 6.Hiển thị các cửa sổ đang mở xếp chồng lên nhau? 7.H...
Xem tiếp

Mục tiêu, Nội dung Bài 1 IC3GS4

Mục tiêu, Nội dung Bài 1 Hệ điều hành (IC3GS4) Mục tiêu của bài học Hệ điều hành trong IC3GS4:  Cách hệ điều hành làm việc: Nó có nhiệm vụ gì? (câu hỏi 2 nhiệm vụ của Hệ điều hành); Hệ điều hành được sử dụng rộng rãi trong trường đại học và tổ chức nghiên cứu; hay câu hỏi về tính đa nhiệm của hệ điều hành Cách khởi động và thoát khỏi Windows Windows Desktop là gì? Phần mềm ứng dụng ...
Xem tiếp

Tổng hợp 12 câu hỏi của Bài 1 IC3GS4

Tổng hợp 12 câu hỏi MỚI NHẤT liên quan đến Bài 1 Hệ điều hành của IC3GS4. Đây là file giả lập bằng Flash, có nội dung Tiếng Anh các Thầy Cô chịu khó dịch nhé. [kml_flashembed publishmethod="static" fversion="8.0.0" movie="http://www.nbpage.com/7314%20L1%20Operating%20Systems.swf" width="800" height="600" targetclass="flashmovie"] [/kml_flashembed] Dịch nôm na cho các thầy cô như sau n...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình