Cách Tự động thêm rel=”nofollow” cho các liên kết bên ngoài trong WordPress

Thiết kế web Ninh Bình giới thiệu Cách Tự động thêm rel=”nofollow” cho các liên kết bên ngoài trong WordPress rel=”nofollow” khi bạn viết bài và liên kết với các website bên ngoài website của bạn là hết sức cần thiết để giúp website của bạn không bị tụt hạng khi sử dụng dofollow cho các website xxx hoặc website không có độ trust.

rel-nofollow

Thông thường thì chúng ta thêm vào các đường link bằng tay dạng

<a href=”http://lapcameraninhbinh.com/” rel=”nofollow”>Lắp camera Ninh Bình</a>

Bài viết này mình sẻ giúp bạn cách để tự động thêm vào thuộc tính rel=”nofollow” cho tất cả các liên kết bên ngoài bằng cách thêm 1 đoạn code đơn gian vào file functions

Tự động thêm rel=”nofollow” cho các liên kết

Để tự động thêm thuộc tính rel=”nofollow” vào các liên kết external link thì bạn chỉ cần thêm đoạn code này vào file functions trong thư mục theme WordPress là xong.

add_filter( ‘the_content’, ‘cn_nf_url_parse’);

function cn_nf_url_parse( $content ) {

$regexp = “<a\s[^>]*href=(\”??)([^\” >]*?)\\1[^>]*>”;
if(preg_match_all(“/$regexp/siU”, $content, $matches, PREG_SET_ORDER)) {
if( !empty($matches) ) {

$srcUrl = get_option(‘siteurl’);
for ($i=0; $i < count($matches); $i++)
{

$tag = $matches[$i][0];
$tag2 = $matches[$i][0];
$url = $matches[$i][0];

$noFollow = ”;

$pattern = ‘/target\s*=\s*”\s*_blank\s*”/’;
preg_match($pattern, $tag2, $match, PREG_OFFSET_CAPTURE);
if( count($match) < 1 )
$noFollow .= ‘ target=”_blank” ‘;

$pattern = ‘/rel\s*=\s*”\s*[n|d]ofollow\s*”/’;
preg_match($pattern, $tag2, $match, PREG_OFFSET_CAPTURE);
if( count($match) < 1 )
$noFollow .= ‘ rel=”nofollow” ‘;

$pos = strpos($url,$srcUrl);
if ($pos === false) {
$tag = rtrim ($tag,’>’);
$tag .= $noFollow.’>’;
$content = str_replace($tag2,$tag,$content);
}
}
}
}

$content = str_replace(‘]]>’, ‘]]>’, $content);
return $content;

}

Liên kết code phụ: http://txt.do/dslsp

Nofollow-for-external-link
Nofollow-for-external-link

Sau khi thêm đoạn code này vào thì khi bạn không cần thêm tay thuộc tính rel=”nofollow”. Nếu bạn thấy cách này phiền phức thì có thể sử dụng Plugin Nofollow for external link tại địa chỉ: https://wordpress.org/plugins/nofollow-for-external-link/

Liên hệ: SEO WEB NINH BÌNH, Thiết kế website tại Ninh Bình: Nếu website/blog của bạn mới thành lập và có thể kiểm soát link bên ngoài với thẻ rel=”nofollow” thì nên thêm bằng tay cũng chả tốn mấy thời gian, còn nếu site bạn lâu đời không để ý tới external link thì nên thêm vào đoạn code trên vào file functions (khuyến khích) hoặc cài đặt plugin đã nói ở trên vào để tối ưu hóa SEO cho website.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình