Cách Boot máy Sony Vaio bằng USB

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình, giới thiệu Cách Boot máy Sony Vaio bằng USB (cách ghost lại máy sony vaio bằng USB).

– Bước 1 ( Vào Boot ) : Đang tắt máy nhấn assit –> giữ F2 –> Boot –>
Ở mục Boot Mode –> Enter –> PgDn ( chọn Lenacy ) –> Enter –> F4 ( Save and Exit ) –> Enter.
Xong tắt máy bằng cách nhấn giữ phím Power.

– Bước 2 ( Boot bằng USB ) : Đang tắt máy nhấn assit –> giữ F11 –> Chọn Window 7 mini –> Enter.

– Bước 3 ( Chạy lại hệ điều hành của máy ) : Sau khi dùng USB boot xong mà muốn mở lại hệ điều hành của máy thì thực hiện lại như sau:
Vào Boot : Đang tắt máy nhấn assit –> giữ F2 –> Boot –>
Ở mục Boot Mode –> Enter –> PgUp ( chọn UEFI ) –> Enter –> F4 ( Save and Exit ) –> Enter.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình