Các thao tác thực hành Bài 9 Microsoft Excel 2010

Các thao tác thực hành Bài 9 Microsoft Excel (có hướng dẫn):

1.Sử dụng  Microsoft Excel để hiển thị trợ giúp “Document  File formats” được hỗ trợ trong Excel (Không sử dụng  phím F1)

-Mở Microsoft Excel Help từ trên thanh Ribbon;

-Chọn File conversion and compatibility chọn File Format that are supported in Excel

2. Chuyển sang file Excel đã mở tên book2 (Không sử dụng ALT+TAB, ALT+ESC,  hoặc ALT+SPACE  )

– View chọn Switche Windows chọn Book2

. Copy  vùng  dữ  liệu  từ  vùng  A1:C18  và  chỉ  paste  giá  trị  vào  ô  A1 trên Worksheet 2.

-Copy vùng dữ liệu từ A1:C18

-Chuyển sang Worksheet 2, chọn ô A1, vào Home, chọn mũi tên Paste, chọn Paste Value

4. Kích vào vị trí chọn tất cả hàng các cột theo yêu cầu.

(đọc và làm theo yêu cầu)

5. Lưu và gửi tài liệu theo yêu cầu.

(giống Word)

6. Tạo tài liệu mới theo yêu cầu.

7. Thay đổi tên của các trang tính theo yêu cầu.

8. Định dạng các kiểu dữ liệu theo yêu cầu.

9. Đóng trang tính mà không thoát hỏi Excel.

10. Thêm, xóa các dòng, cột theo yêu cầu.

11. Thay đổi độ rộng, cao dòng và cột theo yêu cầu.

12. Thay đổi phong cách của ô theo yêu cầu.

13. Sắp xếp, lọc dữ liệu theo yêu cầu.

14. Tạo biểu đồ, thay đổi biểu đồ theo yêu cầu.

– Thay đổi: Chọn biểu đồ, ở thẻ Design chọn Change Chart Type, chọn đúng loại biểu đồ cần thay đổi theo yêu cầu

15. In theo yêu cầu.

16. Di chuyển biểu đồ theo yêu cầu.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình