Các phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm

Các phương pháp Dạy học lấy người học làm trung tâm là phương pháp dạy học phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, độc lập, tìm tòi, khám phá tri thức của học sinh, ở đó học sinh làm trung tâm còn giáo viên đóng vai trò là người định hướng, giúp đỡ, trợ giúp,… Hệ thống các phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm gồm các phương pháp sau:

– Phương pháp Philips XYZ

– Phương pháp tia chớp

– Phương pháp kỹ thuật khăn chải bàn

– Phương pháp hoàn tất một nhiệm vụ

– Phương pháp thảo luận nhóm

– Phương pháp phân tích phim video

– Phương pháp lược đồ tư duy

– Phương pháp đọc tích cực

và nhiều phương pháp khác

Chi tiết các thầy cô tải tài liệu: Các phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình