Các câu hỏi thao tác Bài 7- Các tính năng phổ biến trong IC3GS4

Tổng hợp Các câu hỏi thao tác Bài 7- Các tính năng phổ biến trong IC3GS4

1. Mở các chương trình trong nhóm Microsoft Office theo 4 cách.

2. Thu nhỏ, mở rộng Ribbon.

3. Mở hậu trường của cửa sổ.

– Chọn thẻ Ribbon File

4. Mở Dialog box launcher của nhóm Page Setup

– Chọn Thẻ Page Layout -> ở nhóm Page Setup, chọn biểu tượng

5. Lưu các tài liệu theo yêu cầu (File/Save as/ … yêu cầu)

6. Thêm bớt các nút lệnh trên thanh truy cập nhanh (Quick Access) à File/Options/Quick Access Toolbar, chọn biểu tượng chọn nút Add

7. Đóng tài liệu đang mở mà không thoát khỏi ứng dụng (ấn Ctrl + F4 hoặc Ctrl + W)

8. Sử dụng trợ giúp để tìm kiếm trợ giúp với từ khóa cho trước

– Mở Help, Nhập từ khóa, ấn nút Search

9. Thiết lập để Word luôn luôn lưu tài liệu dưới định dạng Word 97-2003 (File/Options/Save chọn Định dạng Word 97 – 2003)

10. Thiết lập để Word chuyển từ chế độ gõ chèn sang gõ đè

– File/Options/Advanced/ chọn Use Insert key … và chọn User overtype mode

11. Thiết lập để có thể sử dụng phím Ctrl kết hợp với nhấn chuột để mở một liên kết.

– File/Options/Advanced, chọn Use Ctrl + Click …

12. Tạo một tài liệu mới, tạo tài liệu trắng, tạo tài liệu theo mẫu (template)

– Ctrl + N (tạo tài liệu mới)

-File/New chọn Blank Document (tài liệu trắng)

-File/New chọn Template theo yêu cầu

13. Gửi tài liệu đang mở như là file đính kèm đến địa chỉ Email (File/Save & Send/Send as email, chọn Send as attachment);

14. Gửi tài liệu lên Skydrive trong thư mục cho trước

– File/Save & Send/Save to Web/ Chọn thư mục yêu cầu

15. Gửi tài liệu lên SharePoint trong thư mục cho trước

– File/Save & Send/Save to SharePoint/ chọn thư mục

16. Mở lại một file có tên cho trước đã mở gần đây

– File/Recent/ chọn tên theo yêu cầu

17. Xóa bỏ phiên bản (version) được lưu vào một thời điểm cho trước của tài liệu

– File/Chọn Info, chọn Version rồi xóa bỏ

18. Đánh dấu file đang mở là bản cuối cùng của tài liệu

– File/Info, chọn Protected Document, chọn Mark as Final

19. Thay đổi tên người dùng và tên viết tắt theo yêu cầu.

– File/Options/General, nhập User name và Initials theo yêu cầu

20. Đặt chế độ tự lưu và thư mục lưu theo yêu cầu.

– File/Options/Save, thay đổi đường dẫn ở Auto Recovery và Default

21. Chuyển chế độ đo lường theo yêu cầu.

– File/Options/Advanced/ Thay đổi đơn vị đo lường ở Measurement In Unit Of (ví dụ là Inch hay Centimeter).

Tổng hợp: Thiết kế Web Ninh Bình, SEO web Ninh Bình, Lắp camera Ninh Bình.

Có thể bạn quan tâm: Cuốn thư đá, Lăng mộ đá, Bàn ghế đá tự nhiên

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình