Các câu hỏi Thao tác Bài 12 – World Wide Web (ic3gs4)

Các câu hỏi Thao tác Bài 12 – World Wide Web (ic3gs4)

1. Kểm tra kết nối mạng với lệnh ping.

2. Tìm kiếm theo yêu cầu như:

– Dùng các phép toán tìm kiếm như +, – hoặc nháy kép

– Tìm kiếm định nghĩa một từ

– Tìm từ khóa trong một Website.

– Tìm file tập tin có cùng loại

– Tìm kiếm thông tin bằng hỏi đáp trên Google.

3. Tạo ra một thẻ mới nằm cùng một cửa sổ.

4. Đặt trang chủ theo yêu cầu.

5. Mở trang web theo yêu cầu (trực tiếp, bằng Favorites, History).

6. Tạo danh sách Favorites theo yêu cầu.

7. Xóa danh sách Favorites theo yêu cầu.

8. Xóa History theo yêu cầu.

Chú ý: Các cú pháp tìm kiếm:

– Sử dụng “+”: Cú pháp: Từ khóa + từ bắt buộc : Tìm kiếm xác định rõ kết quả của những từ đi kèm với dấu + không theo một trật tự xác định.

– Sử dụng “ –” Cú pháp: Từ khóa – “Từ loại bỏ”: Xác định kết quả sẽ loại bỏ các trang chứa nội dung của từ khóa đứng sau dấu –

– Sử dụng dấu “”: Tìm kiếm chính xác một từ hoặc cụm từ.

– Định nghĩa một từ: define:từ khóa.

– Từ khóa site: Website.

– Từ khóa Filetype: phần mở rộng

– Hỏi đáp trên google bằng các từ để hỏi bằng tiếng anh như: What?, Who?…

 

Có thể bạn Quan tâm:

Cuốn thư đá

Mộ đá, Mẫu Mộ đá đẹp

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình