Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / Bài 5 Phần mềm (ic3gs4) / 27 Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5 _ Phần mềm (ic3gs4)

27 Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5 _ Phần mềm (ic3gs4)

Posted on

27 Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5 _ Control Panel (ic3gs4)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm xung quanh nội dung của Bài 5 Phần mềm:

  • Các giấy phép phần mềm
  • Bản quyền phần mềm
  • Các loại phần mềm
  • Cài đặt gỡ bỏ chương trình…

Các thầy cô làm Bài test tại đây nhé (để xem trên di động các thầy cô phải cài ứng dụng FlashFox và sử dụng trình duyệt web Flashfox để mở nhé!

[kml_flashembed publishmethod=”static” fversion=”8.0.0″ movie=”http://nbpage.com/wp-content/uploads/2016/09/Bai 5 Phan mem.swf” width=”400″ height=”300″ targetclass=”flashmovie”]

Get Adobe Flash player

[/kml_flashembed]

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top