Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / Bài 2 Tập tin và thư mục (ic3gs4) / 12 câu hỏi thực hành Bài 2. Tập tin và thư mục (Học IC3GS4)

12 câu hỏi thực hành Bài 2. Tập tin và thư mục (Học IC3GS4)

Posted on

Thiết kế web Ninh Bình, SEO WEB Ninh Bình, Lắp Camera Ninh Bình liên hệ: Vũ Ánh Dương (0906.116.246)

Tổng hợp: 12 câu hỏi thực hành Bài 2. Tập tin và thư mục (Học IC3GS4)

1. Thực hành các nút Minimize, Maximize, Restore Down, Close;

2. Di chuyển cửa sổ;

3. Thay đổi kích thước của cửa sổ;

4. Sử dụng thanh cuốn (Scroll Bar);

5. Tạo thư mục, đặt tên, đổi tên thư mục;

6. Sao chép, di chuyển, xóa tập tin, thư mục;

7. Tạo Shortcut cho thư mục theo yêu cầu;

8. Thay đổi các tùy chọn thư mục (nhấp chuột vào Organize, chọn Folder and Search options);

9. Thay đổi chế độ xem View;

10. Xem phần mở rộng của một File; Thực hành

11. Tìm kiếm tập tin;

12. Thùng rác (xóa, khôi phục, dọn dẹp thùng rác);

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top